استخراج فاز جامد (Solid Phase Extraction) استخراج فاز جامد، یک روش آماده‌سازی برای خالص‌کردن نمونه‌های مایع و جاذب‌های جامد است. این روش معمولا قبل از کروماتوگرافی یا سایر روش‌های جداسازی استفاده می‌شود. از این روش برای خالص‌کردن نمونه، تغلیظ نمونه، نمک‌زدایی، مشتق‌سازی یا جداسازی استفاده می‌شود.   کارتریج‌های استخراج فاز جامد فاز معکوس (Reversed Phase […]