چرا نیاز به استفاده از فیلتر هست؟

 • فیلتر کردن فاز متحرک در HPLC

از طریق فیلتر فاز متحرک می توان از آلودگی ستون و اتصالات ، آسیب به دریچه پمپ ، تولید ناخالصی و احتمال سر و صدا جلوگیری کرد

 • محافظت از پمپ

پمپ مهمترین جز یک سیستم  HPLC است . مشکلات رایج از جمله یک طرفه شدن شیر ، مهر و موم شدن پمپ ، مسدود شدن و ایجاد حباب؛ ممکن است باعث افزایش نویز خط پایه شده و منجر به اختلال در زمان و فشار بازداری شوند. با چک کردن اتصالات و تعویض آن‌در بازه حداکثر 6 ماهه، بازبینی فشار پمپ و فیلتر کزدن فاز متحرک به منظور عدم ورود آلودگی به پمپ، می‌توان عمر آن را افزایش داد.

 • محافظت از دریچه تزریق

در حین چرخاندن دریچه بین تزریق و بارگیری، وجود مواد ناخالصی و معلق، در این فرآیند ایجاد مشکل می‌کند. با مسدود شدن هر کدام از دریچه‌ها، فشار بیشتری به دریچه دیگر وارد شده و باعث کاهش عمر آن می‌شود.

 • محافظت از ستون اصلی

از آنجایی که در ستون اصلی عمل جذب و واجذب رخ می‌دهد، پس وجود کوچکترین حد ناخالصی در فاز متحرک سبب ایجاد خطا شده و علاوه بر آن سبب آسیب به ستون و کاهش عمر مفید آن می‌شود.

 

چگونه فیلتر مناسب را انتخاب و استفاده کنیم؟

 • سازگاری شیمیایی فیلتر

مهم ترین عامل در انتخاب فیلتر، سازگاری حلال و مواد تشکیل دهنده فیلتر است.

*توجه* اطلاعات جدول ذیل بر اساس نشریات علمی و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است. اما به دلیل تغییرات دمایی و غلظتی، تغییر در زمان اختلاط و سایر عوامل بیرونی، هیچ گونه ضمانتی بر اطلاعات نبوده و به آزمایشگر توصیه می‌شود تا به شرایط یکسان ذکر شده در منابع مراجعه نماید.

C: مناسب                       IC: غیرمناسب                  LC: مناسب نسبی                  *: آزمایش نشده

محلول‌های اسیدی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
LC C C C IC C C C استیک اسید گلسیال
C C C C * C C C استیک اسید 25%
IC C C IC IC C C C هیدروکلریک غلیظ
IC C C IC * C C C هیدروکلریک 25%
IC C C IC IC IC IC C سولفوریک غلیظ
IC C C IC IC IC IC C سولفوریک 25%
IC LC C C IC IC IC C نیتریک غلیظ
IC LC C C IC IC C C نیتریک 25%
IC * C LC C * * C فسفریک 25%
IC C C C LC * * C فرمیک 25%
IC * C C C * * C تری کلرو استیک اسید 10%
LC C * C C C C C سیتریک اسید
IC IC LC IC * * C C هیدروفلوریک
LC C C C C C C C بوریک

 

محلول‌های الکلی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C C C IC C C C متانول
C C C C IC C C C اتانول
C C C C C C C C ایزوپروپانول
C C C C C C C C گلیسرول
C C C IC LC C C C بوتانول

 

محلول‌های قلیایی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C C LC C C LC C آمونیوم هیدروکسید 25%
LC IC C LC IC C IC C سود
IC IC C * IC C IC C پتاس

محلول‌های استری

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C LC C IC IC C C متیل استات
C C LC C LC IC IC C بوتیل استات
C * LC C LC IC IC C پروپیل استات

 

محلول‌های هیدروکربنی هالوژن دار

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
LC C LC C IC IC C C متیل کلرید
C C LC C IC IC C C کلروفرم
C C C C C LC C C کلروبنزن
C C LC C LC IC C C کربن تتراکلرید

 

محلول‌های هیدروکربنی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C IC C C IC C C زایلن
C C IC C C IC C C تولوئن
LC C C C C IC C C سیکلوهگزان

 

محلول‌های کتونی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C C C IC IC IC C استون
C C C C IC IC IC C سیکلوهگزانون
C C LC C IC IC LC C متیل اتیل کتون

 

محلول‌های اکسید آلی

Nylon 6 GMF PP RC CA/CN PES PVDF PTFE محلول
C C C C IC IC IC C DMSO
C C C C IC IC LC C THF
C C C C IC IC LC C دی اکسان

 

 

 

 • ناحیه موثر فیلتراسیون

با افزایش این مولفه، طول عمر فیلتر افزایش می‌یابد.

 • مقدار ماده عبوری و شدت جریان

با انتخاب ماده مناسب بر اساس انواع مواد و قطر آن‌ها، می‌توان به پارامتر بهینه فوق رسید.

 • سایز ذرات

اگر سایز ذرات پر کننده ستون برابر 3 μm یا کمتر باشد، باید از فیلتر 0.2 μm استفاده کرد چون فیلتر 0.45μm سبب انسداد ستون خواهد شد.

 • جذب سطحی

باید ستونی را انتخاب نمود که با توجه به آنالیت موردنظر، حداقل میزان جذب سطحی را دارا بوده و کارآیی را بهبود بخشد

با توجه به موارد فوق، جدول ذیل پیشنهاد می‌گردد.

HPLC, UHPLC, LC/MS Polyethersulfone, PTFE (Hydrophilic& Hydrophobic)
GC Nylon, PTFE (Hydrophobic)
ICP-MS PTFE (Hydrophilic)
CE Nylon
حلال‌های آلی PTFE (Hydrophobic), Nylon
سطوح کشت PES, PVDF (Hydrophilic)
توالی پروتئین PVDF (Hydrophobic)
نمونه‌هایی با غلظت بالا در فاز آلی Welded PTFE (Hydrophobic), with prefiltration
نمونه‌هایی با غلظت بالا در فاز آبی Welded PTFE (Hydrophilic), Welded Nylon

 

فیلترهای سرنگی متداول

Polyethersulfone (PES)

غشا آب‌گریز،مقدار ماده عبوری و شدت جریان بالا،مواد جانبی ورودی کم، مناسب جهت از بین بردن مواد ریز مانند باکتری‌ها قارچ‌ها و ویروس‌ها از فاز آبی.

pH مناسب بین 3 تا 12

Nylon

پایداری و انعطاف شیمیایی عالی، مدت عمر طولانی، مقاومت مکانیکی مناسب، مناسب برای فیلتر کردن فاز آبی و اکثر فازهای آلی، مناسب برای فیلتر کردن سطوح کشت. . pH مناسب بین 3 تا 14

 

 

Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)

سازگاری شیمیایی وسیع با حلال‌ها، نگهداری عالی ذرات، سازگار با روش‌های متنوع استرلیزه کردن، مناسب برای فیلتراسیون مایع و گاز. pH مناسب بین 1 تا 14

Hydrophobic Polyvinylidene fluoride (PVDF)

مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت دمایی و شیمیایی مناسب، عدم تناسب برای فیلتر کردن استون، DMSO، THF، مناسب برای فیلتر کردن گاز و بخار و مایعات با دما بالا. pH مناسب بین 2 تا 13

شماره کاتالوگ بسته بندی توضیحات
2.CF1101.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13 mm Syringe Filter PES membrane, 0.45 μm, blue
2.CF1202.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PES membrane, 0.20 μm, yellow
2.CF2101.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.45 μm, white
2.CF2202.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.20 μm, green
2.CF3101.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.45um, orange
2.CF3202.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEAN 25mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.2 um, purple
2.CF4101.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.45 μm, red
2.CF4202.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.22 μm, black

 

Hydrophilic PTFE Syringe Filter

 • مناسب برای محلول‌های اسیدی و قلیایی قوی و محلول‌های حاوی مخلوطی از آن‌ها
 • بازده بیش از 90% حذف ذرات

 

 • کمترین میزان جذب سطحی
بازده نوع فیلتر
AFTM1 AFTG2 AFTG1 AFTB2 AFTB1
96.91 96.38 96.39 97.17 95.47 Hydrophobic PTFE (ANPEL)
96.61 97.66 95.85 95.01 90.35 Nylon (ANPEL)
94.84 96.61 95.9 95.9 91.87 PVDF (شرکت رقیب)
95.69 99.11 94.62 97.45 98.26 Hydrophilic PTFE (ANPEL)

 

 • کمترین میزان انحلال غشا
شماره کاتالوگ بسته بندی توضیحات
2.CF6101.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm, pink
2 .C F6 102.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden
2.CF6201.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm, pink
2 .C F6 202.0001 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden

 

 

فیلترهای سرنگی با لایه پیش تصفیه

شماره کاتالوگ بسته بندی توضیحات
2.CF6101.0D01 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter,with prefiltration layer,

PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink

2.CF6102.0D01 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, with prefiltration layer,

PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden

2.CF6201.0D01 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,

PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink

2.CF6202.0D01 100 عدد در هر کارتریج PRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,

PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22μm,golden

 

Hydrophilic PVDF 0.02μm Syringe Filter

برند خصوصیات توضیحات شماره کارتریج
CNW 1g/6mL, 30 عدد در هر جعبه CNW Poly-sery PA SPE Column 2.CA7355.0001
CNW 1g/6mL, 30 عدد در هر جعبه CNWBOND HC-C18 SPE Column 2.CA0855.0001
CNW 500g/6mL, 30 عدد در هر جعبه Poly-Sery PSD SPE Cartridge 2.CA3554.0001
ANPEL 25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبه Nylon Syringe Filter 2.CF2201.0001
ANPEL 25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبه Syringe Filter, PTFE membranes (Hydrophilic)(pink) 2.CF6201.0001

 

ANPEL laboratorial needleless syringes

 

توضیحات بسته بتدی شماره کارتریج
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2 mL 100 عدد در هر بسته QBAA-002012
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2 mL 100 عدد در هر بسته QBAA-0020125-100
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5 mL 100 عدد در هر بسته QBAA-002013
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5 mL 100 عدد در هر بسته QBAA-0020135-100
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 10 mL 50 عدد در هر بسته QBAA-002014-50
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 25 mL 25 عدد در هر بسته QBAA-002015

 

Replaceable membrane syringe filters

توضیحات قطر شماره کارتریج
25mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) 25 mm SCBB-321
13mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) 13 mm SCBB-322
50mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) 50 mm SCBB-322

 

CNW New Mobile Phase Filter

مزایا نسبت به سایر فیلترها

 • گنجایش بیشتر
 • عدم نشت نمونه
 • طول عمر طولانی‌تر
 • تمیز کردن راحت‌تر
شماره کارتریج بسته بندی توضیحات
2.PSF010.0001 1 ست HPLC new mobile phase Filter

 

 

 

 

پرسش و پاسخ‌های متداول

راه حل علت احتمالی مشکل
1. انتخاب غشا فاز آلی برای محلول‌های آلی

2.انتخاب غشا فاز آبی برای محلول‌های آبی

اشتباه در انتخاب فیلتر حلال از غشا عبور نمی‌کند
1. انتخاب غشا با اندازه حفره مناسب

2. عوض نمودن نوع حلال

1. اندازه حفره غشا غیرمناسب است

2. امولسیون تشکیل شده است

بعد از فیلترکردن، حلال تیره است
1. نوع غشا عوض شود

2. فشار اعمالی به غشا بررسی شود

1. ماده تشکیل دهنده غشا تحمل آنالیت را ندارد

2. فشار زیادی روی غشا است

غشا پاره شده است
1. استفاده از سانتریفوژ با سرعت بالا

2. استفاده از حلال برای کاهش ویسکوزیته

3. استفاده از فیلتر با قطر مناسب

1. وجود مواد با اندازه بالا در آنالیت

2. ویسکوزیته نمونه بالاست

3. قطر فیلتر سرنگی کم است

جریان خروجی کم است
1. استفاده از غشا مناسب

2.اگر نمونه رنگدانه دارد، از غشا نایلونی استفاده نشود

غشا، نمونه را جذب سطحی می‌کند جذب سطحی آنالیت
1. استفاده از غشا مناسب

2. استفاده از حلال مناسب

3. عدم استفاده از پلاستیک سیاه

1. مقاومت شیمیایی غشا مناسب نیست

2. در حین تولید غشا، آلودگی به آن وارد شده

3. سرنگ از جنس پلاستیک سیاه استفاده شده

پس زدن آنالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *