استخراج فاز جامد (Solid Phase Extraction)

استخراج فاز جامد، یک روش آماده‌سازی برای خالص‌کردن نمونه‌های مایع و جاذب‌های جامد است. این روش معمولا قبل از کروماتوگرافی یا سایر روش‌های جداسازی استفاده می‌شود. از این روش برای خالص‌کردن نمونه، تغلیظ نمونه، نمک‌زدایی، مشتق‌سازی یا جداسازی استفاده می‌شود.

 

کارتریج‌های استخراج فاز جامد فاز معکوس (Reversed Phase Solid Phase Extraction)      

       CNWBOND Florisil                              

این کارتریج شامل سیلیکا ژل حاوی منیزیم می‌باشد که به دلیل خواص قطبی آن، برای جداسازی ترکیبات قطبی از ناقطبی استفاده می‌شود. این کارتریج جهت جداسازی آفت‌کش‌های کلردار، آمین‌ها، کتون‌ها، علف‌کش‌ها، اسیدهای آلی و فنول‌ها به کار گرفته می‌شود.

 

پارامترهای کاربردی

مش مساحت سطح
100 – 200 289 m­­2/g

 

کارتریج‌های CNWBOND Florisil

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA1550.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA1555.0001 30 عدد در هر جعبه 1g, 6mL
2.CA1562.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

CNWBOND Alumina-A (Al2O3)

آلومینا A- به دلیل آماده‌سازی با با محلول اسیدی دارای خواص کاتیونی اندک بوده و برای جداسازی گونه‌های خنثی و آنیونی مناسب می‌باشد.

پارامترهای کاربردی

مش pH فعالیت
100 – 300 ≈ 4.5 Brockman Act. I

 

کارتریج‌های Alumina-A

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA1750.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA1754.0001 30 عدد در هر جعبه 1g, 6mL
2.CA1761.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

CNWBOND Alumina-B (Al­­2O3)

سطح این نوع آلومینا، دارای خواص آنیونی اندک بوده که برای جداسازی ترکیبات خنثی و کاتیونی مناسب است. علاوه بر این، با دارا بودن قدرت ایجاد پیوندهای قوی هیدروژنی ، برای کاتیون‌های قطبی نیز مناسب است.

پارامترهای کاربردی

مش pH فعالیت
100 – 300 ≈ 9.5 Brockman Act. I

 

کارتریج‌های Alumina-B

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA1950.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA1955.0001 30 عدد در هر جعبه 1g, 6mL
2.CA1962.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

CNWBOND Carbon-GCB

CNWBOND Carbon-GCB  نوعی از کربن‌های گرافیتی غیرمتخلخل است که دارای سطوح شش ضلعی بوده و به صورت صفحات گرافیتی روی هم انباشته می‌شود که ساختار ویژه آن، برای جداسازی گونه‌های مسطح بسیار مناسب می‌باشد. از کاربردهای آن می‌توان به جداسازی رنگدانه‌ها، فنول‌ها، آفت‌کش‌های آلی کلردار و علف‌کش‌ها از نمونه آبی یا بافت میوه یا سبزیجات اشاره کرد.

پارامترهای کاربردی

مش مساحت سطح
120 – 400 100 m­­2/g

 

کارتریج‌های CNWBOND Carbon-GCB

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA1650.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA1657.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA1662.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

CNWBOND C8

CNWBOND C8 دارای خاصیت آب‌گریزی متوسطی بوده که برای جداسازی بسیاری از ترکیبات به کار می‌رود از جمله جداسازی ویتامین‌های محلول در چربی یا آب از پلاسما خون و انواع آفت‌کش‌ها از پساب‌ها.

پارامترهای کاربردی

اندازه ذرات متوسط انداره حفرات درصد کربن نوع
40 – 63μm 60 A° 12% انتها بسته

 

کارتریج‌های CNWBOND Carbon-GCB

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA0550.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA0557.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA0562.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

CNWBOND HC-C18

CNWBOND HC-C18 از ماتریس‌های متداول مورد استفاده در کروماتوگرافی فاز معکوس بوده و به عنوان آب‌گریزترین جاذب بر پایه سیلیکا، برای ترکیبات غیرقطبی استفاده می‌شود. این ترکیبات حداقل قدرت گزینش‌پذیری را داشته و به دلیل تعداد بالای کربن، بیشترین خاصیت آب‌گریزی را دارند. این خاصیت، توان بازیابی و مقاومت در برابر تغییرات pH را افزایش می‌دهد.

پارامترهای کاربردی

اندازه ذرات متوسط انداره حفرات درصد کربن نوع
40 – 63μm 60 A° 17% انتها بسته

 

کارتریج‌های CNWBOND HC-C18

شماره کارتریج بسته‌بندی توضیحات
2.CA0850.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA0857.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA0862.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

CNWBOND LC-C18

این نوع کارتریج نسبت به نوع قبلی، درصد کربن کمتری دارد که سبب گزینش‌پذیری بالای آن می‌گردد. از این نوع کارتریج برای جداسازی ترکیبات غیرقطبی از آب و سایر مایعات زیستی استفاده می‌شود.

پارامترهای کاربردی

اندازه ذرات متوسط انداره حفرات درصد کربن نوع
40 – 63μm 60 A° 11% انتها بسته

 

کارتریج‌های CNWBOND LC-C18

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA0950.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA0957.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA0962.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

کارتریج‌های استخراج فاز جامد فاز نرمال (Normal Phase Solid Phase Extraction)             

CNWBOND CN (Cyano)

به دلیل قطبیت کمتر نسبت به سیلیکا و آب‌گریزی کمتر نسبت به C18 و C8 ، می‌توان در هر دو روش فاز نرمال و فاز معکوس از این کارتریج استفاده کرد. از این جاذب بیشتر برای استخراج ترکیبات اسیدی، خنثی یا بازی از محلول‌های آبی استفاده کرد.

 

 

پارامترهای کاربردی

اندازه ذرات متوسط انداره حفرات درصد کربن نوع
40 – 63μm 60 A° 7% انتها بسته

 

کارتریج‌های CNWBOND CN

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA1450.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA1457.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA1462.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

کارتریج‌های استخراج فاز جامد تبادل یونی (Ion Exchange Solid Phase Extraction)          

CNWBOND NH2

این نوع کارتریج، دارای آمینوپروپیل با قطبیت بالا، پیوند هیدروژنی و خاصیت تبادل آنیون است. از کاربردهای عمومی آن می‌توان به جداسازی پپتیدها و داروها از مایعات زیستی اشاره کرد.

پارامترهای کاربردی

اندازه ذرات متوسط انداره حفرات ظرفیت تبادل نوع
40 – 63μm 60 A° 1.6 meq/g انتها بسته

کارتریج‌های CNWBOND NH2

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA2150.0001 100 عدد در هر جعبه 50mg, 1mL
2.CA2157.0001 20 عدد در هر جعبه 1g, 10mL
2.CA2162.0001 16 عدد در هر جعبه 20g, 60mL

 

کارتریج‌های استخراج فاز جامد دو لایه (Dual Layer Solid Phase Extraction)                      

CNWBOND GCB/PSA

این کارتریج دارای مزایای هر دو نوع GCB و PSA می‌باشد. بخش GCB برای تمیزسازی اولیه نمونه از رنگدانه‌ها، اسیدهای چرب و اسیدهای آلی در نمونه‎‌های غذایی مورد استفاده بوده و بخش PSA برای نگهداری بهتر نمونه روی بستر جاذب به کار می‌رود و سبب افزایش سیگنال نمونه می‌شود.

 

کارتریج‌های CNWBOND GCB/PSA

شماره کاتالوگ بسته‌بندی توضیحات
2.CA5166.0001 50 عدد در هر جعبه 200mg /200mg, 3mL
2.CA5170.0001 30 عدد در هر جعبه 500mg /300mg, 6mL
2.CA5176.0001 20 عدد در هر جعبه 1g/1g, 35mL

 

تجهیزات جانبی SPE

SPE Vacuum Manifold

دارای 12، 16 یا 24 جایگاه نمونه برای اعمال خلا یا 10 جایگاه اعمال خلا ناگهانی که سرعت جداسازی و استخراج نمونه را افزایش می‌دهد.

 

 

 

یک دستگاه ایجاد خلا دارای 12 جایگاه نمونه

شماره کاتالوگ بسته‌بندی شامل
 

2.CR1012.0001

 

1 عدد در هر جعبه یک محفظه شیشه‌ای

یک محفظه ضایعات

قفسه و پایه

12 سوزن پلی پروپیلن

یک پمپ خلا

 

یک دستگاه ایجاد خلا ناگهانی

شماره کاتالوگ بسته‌بندی شامل
 

2.CR2010.0001

 

1 عدد در هر جعبه یک محفظه شیشه‌ای

یک محفظه ضایعات

قفسه و پایه

10 سوزن پلی پروپیلن

یک پمپ خلا

 

 

 

 

 

کاربردهای SPE

 1. باقی مانده آفت کش‌های آلی فسفردار در برگ چای

مراحل آماده سازی نمونه

 • 2گرم برگ چای را به مدت یک شب در آب قرار داده و سپس به آن 10mL هگزان نرمال و استون به نسبت 1:1 اضافه کرده، همگن کرده و 3-2 بار استخراج می‌کنیم.
 • تمام مواد استخراج شده را با هم مخلوط کرده، پس از ساتنریفوژ لایه بالایی را برمی‌داریم.
 • مقدار مناسب سدیم سولفات بدون آب اضافه کرده، سانتریفوژ کرده، لایه بالایی را برداشته و در دمای °C35 تا 1mL حلال زدایی می‌کنیم.
 • کارتریج CNWBOND Carbon-GCB را با 5mL از مخلوط 1:1 نرمال هگزان و استون آماده‌سازی می‌کنیم.
 • 1mL از نمونه را وارد کارتریج کرده و با مخلوط 1:1 نرمال هگزان و استون شست‌وشو می‌دهیم.
 • تمام ترکیب شسته شده را جمع کرده و در °C 40 در مخلوط 1:1 هگزان و استون در حضور نیتروژن خشک می‌کنیم و با GC-FPD شناسایی می‌کنیم.

 

 

 1. باقی مانده Pyrethoridدر برگ چای

مراحل آماده سازی نمونه

 • تمام مراحل قبلی را تا ابتدای آماده‌سازی کارتریج انجام می‌دهیم.
 • کارتریج CNWBOND Carbon-GCB را با 5mL از نرمال هگزان آماده‌سازی می‌کنیم.
 • 2mL از نمونه را به کارتریج انتقال داده و با مخلوط اتر، استون، نرمال هگزان به نسبت 2:1:1 شست‌وشو انجام می‌دهیم.
 • تمام ترکیب شسته شده را جمع کرده و در °C 40 در مخلوط 1:1 هگزان و استون در حضور نیتروژن خشک می‌کنیم و با GC-MSD شناسایی می‌کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (High Performance Liquid Chromatography)

در این روش جداسازی، گونه‌ها بر اساس تمایلی که نسبت به فاز متحرک و فاز ثابت دارند، از هم جدا می‌شوند. در این روش هر دو فاز مورد استفاده مایع بوده و گونه‌ها بر اثر شست‌وشو از هم جدا می‌شوند.

Silica-based analytical columns

Athena HPLC columns

این نوع ستون بر پایه سیلیکاژل بسیار خالص بوده و با گزینش پذیری بالایی که دارد، شکل سیگنال خوبی را تولید می‌کند. بنا بر کاربرد مورد استفاده، می‌توان فاز پیوند خورده (نوع ستون) را عوض نمود.

اطلاعات ستون‌ها

Athena Diol Athena CN Athena Phenyl Athena C4 Athena C8 Athena C18-BIO Athena C18 Athena C18-WP نوع بسته بندی
3 & 5 3 & 5 5 5 3 & 5 5 5 & 10 3 & 5 قطر ذرات

( μm)

120 120 120 300 120 300 120 100 سایز حفره (A°)
1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1 حجم حفره (mL/g)
انتها بسته انتها بسته انتها بسته انتها بسته انتها بسته انتها بسته انتها بسته انتها بسته نوع
300 300 300 100 300 100 300 450 مساحت سطح ویژه (m/g)
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 ناخالصی فلزی (ppm)
8.8% 7.5% 11% 3% 10% 8% 17% 17% درصد کربن
2.5-8 2.5-8 2-8 2-8 2-8 1.5-11 2-8 1.5-10 بازه pH
20- 60 20- 60 20- 60 20- 60 20- 60 20- 60 20- 60 20- 60 بازه دمایی (°C)

 

Athena HILIC(3) Athena HILIC(2) Athena HILIC Athena SCX Athena SAX Athena Silica Athena NH2 نوع بسته بندی
5 3 & 5 3 & 5 3 & 5 3 & 5 3 & 5 3 & 5 قطر ذرات

( μm)

120 120 120 120 120 120 120 سایز حفره (A°)
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 حجم حفره (mL/g)
300 300 300 300 300 300 300 مساحت سطح ویژه (m/g)
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 ناخالصی فلزی (ppm)
16% 8% 8.6% 11% 16% 0% 4% درصد کربن
1.5 – 8 1.5 – 8 1.5 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8 2 – 8 بازه pH
20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 بازه دمایی (°C)

 

Athena C18-WP

با خلوص بالا و پایداری فوق العاده، در این ستون می‌توان از آب خالص به عنوان فاز متحرک جهت جداسازی محلول‌های آلی اسیدی، خنثی یا بازی  استفاده نمود.

 

خواص ستون

 • گروه‌های C18 پیوندشده
 • بازه پایداری pH بین 5 – 10
 • مناسب برای فاز متحرک آب خالص
 • بازداری قوی برای ترکیبات قطبی
 • سطح ویژه بالا

 

 

پایداری pH

محیط اسیدی

 

در این محیط مهم ترین دلیل طول عمر کوتاه ستون، هیدرولیز گروه‌های سیلیکا متصل به ستون است که سبب تغییر زمان بازداری گونه‌ها و کوتاهی طول عمر ستون می‌شود. شکل ذیل پایداری ستون در محیط اسیدی را نشان می‌دهد.

 

 

 

محیط بازی

در این محیط، ماتریس سیلیکا به مرور حل می‌شود. pH معمول ستون‌های سیلیکا 2-8 است. ستون Athena C18-WP اما به دلیل فناوری ساخت پیشرفته طول عمر ستون را در محیط بازی افزایش می‌دهد.

 

Athena C18

 • سیلیکا فوق خالص، درصد ناخالصی فلزات > 10 ppm
 • خاصیت آب‌گریزی کمتر نسبت به C18-WP
 • مقرون به صرفه و طول عمر طولانی

 

 

ستون‌های Athena C18

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210571.0001 5μm 2.1 * 50mm
8.212071.0001 5μm 2.1 * 200mm
8.462574.0001 10μm 4.6 * 250mm

 

Athena C18-BIO

 • سایز حفره 300 A°، مناسب جهت جداسازی درشت‌ مولکول‌ها مانند پپتیدها
 • بازده بالای ستون و طول عمر طولانی
 • پایدار در محدوده pH بین 5 – 11

ستون‌های Athena C18 -BIO

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210578.0001 5μm 2.1 * 50mm
8.212078.0001 5μm 2.1 * 200mm
8.462578.0001 10μm 4.6 * 250mm

 

Athena Phenyl

 • دارای گروه فنیل پیوند داده شده
 • دارای بر‌هم کنش π-π ترکیب آروماتیک
 • دارای گزینش‌پذیری بالا برای ترکیبات دارای ساختار حلقوی
 • تکرارپذیری بالا

 

 

ستون‌های Athena Phenyl

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210537.0001 5μm 2.1 * 50mm
8.212537.0001 5μm 2.1 * 250mm
8.462537.0001 10μm 4.6 * 250mm

 

Athena NH2

 • دارای گروه آمینوپروپیل پیوندخورده
 • مناسب برای حالت فاز نرمال و فاز معکوس

ستون‌های Athena NH2

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210567.0001 3μm 2.1 * 50mm
8.212557.0001 5μm 2.1 * 250mm
8.462577.0001 10μm 4.6 * 250mm

 

 

Athena SAX

 • ستون مناسب برای تبادل آنیون
 • مناسب برای آنالیز ترکیبات اسیدی مانند نئوکلیک اسیدها و اسیدهای آلی
 • بازده بالا و تکرارپذیری مناسب
 • پایدار در نسبت بالای فاز متحرک آبی

 

 

 

دارای گروه آمین نوع چهار در ماتریس فوق خالص سیلیکا، مناسب برای جداسازی کربوسیلیک اسیدهای آروماتیک و آلیفاتیک، سولفونیک اسیدها و نوکلئوتیدها.

ستون‌های Athena SAX

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210520.0001 3μm 2.1 * 50mm
8.212521.0001 5μm 2.1 * 250mm
8.462521.0001 5μm 4.6 * 250mm

 

Athena SCX

 • ستون ماسب برای تبادل کاتیون
 • مناسب برای آنالیز ترکیبات قلیایی، به خصوص آمین‌ها
 • بازده بالا ستون و تکرارپذیری مناسب

دارای گروه بنزن سولفونیک اسید، مناسب برای جداسازی ترکیبات کاتیونی/ بازی و نیتروژن دار از جمله آلکالوئیدها و پپتیدها.

 

 

ستون‌های Athena SCX

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210522.0001 3μm 2.1 * 50mm
8.212523.0001 5μm 2.1 * 250mm
8.462545.0001 5μm 4.6 * 250mm

 

Athena HILIC (Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography)

کروماتوگرافی مایع برهم کنش آب‌گریزی، برای آنالیز گونه‌های با قطبیت و خاصیت آب‌گریزی بالا مناسب است. اگر بازداری گونه در کروماتوگرافی فاز معکوس و تبادل یونی مناسب نباشد، از این نوع ستون استفاده می‌شود.

ستون‌های Athena HILIC

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول
8.210530.0001 3μm 2.1 * 50mm
8.211530.0001 3μm 2.1 * 150mm
8.462545.0001 5μm 2

 

 

HILICتفاوت کروماتوگرافی فاز معکوس، فاز نرمال و

کاربرد ترتیب شست‌وشو فاز متحرک فاز ثابت
ترکیبات نسبتا قطبی و ناقطبی ترکیبات قطبی سریع حرکت کرده ولی ناقطبی‌ها کند قطبی مانند متانول، اتانول، آب و …. نا قطبی مانند C18, C8,… کروماتوگرافی فاز معکوس
ترکیبات نسبتا قطبی و قطبی ناقطبی‌ها سریع حرکت کرده ولی قطبی‌ها تند ناقطبی مانند نرمال هگزان، اسید اتیل استر و …. قطبی مانند سیلیکا، آمینو، سیانو و…. کروماتوگرافی فاز نرمال
ترکیبات با قطبیت بالا و آب‌گریزی بالا ناقطبی‌ها سریع حرکت کرده ولی قطبی‌ها تند قطبی مانند متانول، اتانول، بافر نمکی و …. فاز ثابت آب‌گریز سیلیکا پیوندخورده HILIC

 

CNW guard column

 • محافظت از ستون اصلی، افزایش طول عمر ستون
 • استفاده آسان
 • به صورت جداگانه قابل حریداری هستند

ستون‌های محافظ

شماره کاتالوگ اندازه ذرات قطر * طول نوع
8.400272H.0001 5μm 4.0 * 20 mm Athena C18-WP Guard Cartridge
8.400271H.0002 5μm 4.0 * 20 mm Athena C18 Guard Cartridge
8.400276H.0002 5μm 4.0 * 20 mm Athena Silica Guard Cartridge

 

کاربردها

 1. داروها

 

 1. مواد غدایی

 

 

انواع ویال کروماتوگرافی مایع

نوع ویژگی
PTFE مناسب برای تزریق چندباره و نگهداری، پایدار شیمیایی، بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -60 تا °200C
PTFE/Silicone مناسب برای تزریق چندباره و نگهداری، پایداری شیمیایی به دلیل وجود سیلیکون، بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -40 تا °200C
PTFE/Silicone/PTFE مناسب برای تزریق چندباره و نگهداری، پایداری شیمیایی به دلیل وجود سیلیکون، بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -40 تا °200C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography)

در این نوع کروماتوگرافی، گونه‌ها پس از حلال زدایی و تبخیر شدن، به‌وسیله یک گاز بی اثر درون ستون حمل شده و بر اساس تمایل خود نسبت به فاز  ثابت، از یکدیگر جدا می‍شوند.

CD capillary columns

 • پایداری حرارتی بالا
 • کاهش اثرات نامطلوب بر ستون
 • طول عمر بیشتر ستون
فاز ثابت قطبیت نوع ستون موئین
100% poly(dimethylsiloxane) ناقطبی CD-1
Poly(5%diphenyl/95% dimethylsiloxane) قطبیت کم CD-5
Poly(35%diphenyl/65%dimethyl siloxane) قطبیت متوسط CD-35
Poly(50%diphenyl/50% dimethylsiloxane) قطبیت متوسط CD-50
6% cyanopropyl-phenyl- 94% dimethylpolysiloxane قطبیت متوسط CD-1301
14% cyanopropyl-phenyl- 86% dimethylpolysiloxane قطبیت متوسط CD-1701
50% cyanopropyl-phenyl- 50% dimethylpolysiloxane قطبیت بالا CD-225
50% tri_luoropropyl-methylpolysiloxane قطبیت بالا CD-210
Polyethylene glycol 20M قطبیت بالا CD-WAX
100% poly(dimethylsiloxane) ناقطبی CD-1MS
Poly(5% diphenyl/95% dimethylsiloxane) قطبیت کم CD-5MS
Poly(35%diphenyl/65dimethylsiloxane) قطبیت متوسط CD-35MS
جداسازی ایزومرهای سیس و ترانس اسیدمتیل استرهای چرب CD-2560
ترکیبات آلی فرار CD-VOCOL
PCB, PDBE CD-5HT
اسیدهای آزاد، دی‌ال‌ها CD-ACIDWAX
آمین، قلیا CD-BASEWAX
باقی‌مانده حلال‌های داروسازی CD-624
ترکیبات آلی فرار CD-VOC
گازهای دائم CD-MoleSieve
در ستون پرشده بسته Q CD-PLOT Q
در ستون پرشده بسته N CD- PLPT U

 

CD-5   Poly(5%diphrnyl/95% dimethylsiloxane)

به دلیل درصد کم فنیل، مقاومت حرارتی بالایی دارد و دارای گزینش‌پذیری مناسب خصوصا برای ترکیبات آروماتیک است. بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -60 تا °320C است.

 

ستون‌های CD-5

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.521510.0001 15 0.25 0.25
1.521532.0001 30 0.53 3
1.521544.0001 60 0.53 5

 

CD-2560   Biscyanopropyl polysiloxane

ستون‌های مخصوص جداسازی ایزومرهای سیس و ترانس اسید متیل استر چرب. بازه دمایی کارآیی آن  تا °250C است.

ستون‌ CD-2560

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.232421.0001 100 0.25 0.2

 

CD-5MS  Poly(5%diphenyl/95% dimethylsiloxane)

این ستون که حاوی متیل سیلیکون با قطبیت کم است، کمترین اثر نامطلوب را بین ستون‌ها داراست. برای GC/MS و ECD بهترین کارآیی را دارد و برای آنالیز عمومی در مقیاس کم مناسب می‌باشد. بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -60 تا °360C است.

ستون‌های CD-5MS

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.554420.0001 15 0.25 0.25
1.554428.0001 30 0.32 0.25
1.554454.0001 60 0.53 5

 

CD-ACIDWAX  polyethylene glycol 2-nitrotereohthalate

با داشتن خاصیت اسیدی به دلیل داشتن گروه عاملی اسیدی، برای آنالیز ترکیبات اسیدی فرار مناسب است. بازه دمایی کارآیی آن بین °C  40 تا °230C است.

ستون‌های CD-ACIDWAX

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.448134.0001 15 0.25 0.25
1.448132.0001 30 0.32 0.25
1.448168.0001 60 0.53 5

 

CD-BASEWAX  

جنس این ستون از پلی اتیلن گلیکول غیرفعال شده است و برای آنالیز آمین‌ها و سایر ترکیبات بازی مناسب است. بازه دمایی کارآیی آن بین °C  -60 تا °240C است.

ستون‌های CD-BASEWAX

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.548168.0001 15 0.25 0.25
1.548176.0001 30 0.32 0.25
1.548202.0001 60 0.53 5

 

CD-VOC

این ستون برای آنالیز ترکیبات آلی فرار بسیار مناسب بوده و بازداری و تفکیک مناسبی دارد. بازه دمایی کارآیی آن بین °C  60 تا °280C است.

ستون‌های CD-VOC

شماره کاتالوگ طول (m) قطر داخلی (mm) Df(um)
1.302510.0001 30 0.25 1
1.302514.0001 60 0.32 1
1.302517.0001 100 0.32 1.8

 

تجهیزات جانبی دستگاه کروماتوگرافی گازی

 

فرول : استفاده از فرول نامناسب، سبب آسیب به ستون اصلی می‌شود. فرول نامناسب با اجازه عبور هوا، سبب شکسته شدن مهر و موم ستون می‌شود.

فرول کوتاه 100% گرافیتی

شماره کاتالوگ تعداد قطر داخلی ستون (mm) قطر داخلی فرول (mm)
1.690403.0010 10 0.4 1/16
1.690505.0010 10 0.5 1/16
1.691006.0010 10 1.0 1/16

 

فرول بلند 100% گرافیتی

شماره کاتالوگ تعداد قطر داخلی ستون (mm) قطر داخلی فرول (mm)
1.690425.0010 10 0.4 1/16
1.690526.0010 10 0.5 1/16
1.691028.0010 10 1.0 1/16

 

فرول ستون پرشده 100% گرافیتی

شماره کاتالوگ تعداد قطر داخلی ستون (mm) قطر داخلی فرول (mm)
1.691227.0010 10 1/16 1/16
1.691229.0010 10 3/16 3/16
1.691232.0010 10 1/2 1/2

 

 

 

فرول بدون سوراخ 100% گرافیتی

شماره کاتالوگ تعداد قطر داخلی ستون (mm) قطر داخلی فرول (mm)
1.691292.0010 10 1/16
1.691293.0010 10 1/8
1.691294.0010 10 1/4

 

لوله‌ها: مناسب جهت استفاده در GC از جنس مس، آلومینیوم، فولادضدزنگ و ….

لوله مسی

شماره کاتالوگ طول قطر داخلی (mm) قطر خارجی (mm)
1.603312.0015 15 0.065 1/8
1.603323.0015 15 0.19 1/4
1.603301.0015 15 0.436 1/2

 

لوله آلومینیومی

شماره کاتالوگ طول قطر داخلی (mm) قطر خارجی (mm)
1.028192.0050 50 0.065 1/8
1.028193.0050 50 0.19 1/4

 

لوله فولادضدزنگ

شماره کاتالوگ طول قطر داخلی (mm) قطر خارجی (mm)
1.028189.0015 15 0.01 1/16
1.028188.0015 15 0.065 1/8
1.051341.0015 15 0.19 1/4

 

پشم شیشه : مناسب جهت تزریق و قرار گیری در انتها ستون‌های بسته.

 

کاربرد کرومانوگرافی گازی

 

 

 

 

 

­وسایل فیلترکردن

گاهی باید نمونه و فاز ثابت فیلتر شوند تا از هرگونه ناخالصی عاری شوند. می‌توان از فیلترهای سرنگی استفاده کرد. اگر نمونه ویسکوز یا غیرشفاف باشد، باید از یک پمپ جهت عبور آن از فیلتر استفاده کرد.

فیلتر سرنگی

شماره کاتالوگ تعداد در هر بسته توضیحات
2.CF1101.0001 100 0.45 μm
2.CF1202.0001 100 0.20 μm
2.CF5202.0001 100 0.22 μm